diş bakımı - diş sağlığı
Renkli Düşünceler

Diş bakımı dinimizin emri

Sevgili arkadaşlar; Sağlık insan hayatı için çok önemlidir. Peki, sağlık neyle başlıyor diye sorsam? Elbette ki, diş sağlığı ile başlıyor. Yapılan araştırmalara göre, ülkemizde yirmi yaşına gelen her yüz kişiden 89’unun dişleri çürük. Okul çocuklarının […]

Renkli Düşünceler

Mutlu ve sağlıklı bayramlara

Sevgili arkadaşlar; bir Ramazan Bayramı’nda daha tekrar birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Geçenlerde babam söyledi, “Bayram” kelimesi büyük alim Kaşgarlı Mahmud’a göre “sevinç ve eğlence günü” demekmiş. Kelimenin aslı; “bezrem-bezram” yani sevinç ve eğlence gününden gelmekte… […]

Renkli Düşünceler

Veren El, Alan Elden Üstündür

Çok eski zamanlarda Fransa’da bir gezgin yaşarmış. Bu gezgin ülkesindeki insanlardan çok sıkılmış. Çünkü burada hırsızlık ve sefalet diz boyuymuş. İnsanların birbirine olan güven ve sevgileri gitmiş. Gel zaman git zaman bu gezgin o dönemin […]

Renkli Düşünceler

Bu ezan, bu vatan, bu bayrak

Mehmet Akif Ersoy’u İstiklal Şairi yapan ruh, ondaki sarsılmaz iman ve milletin değerlerini kendi ahlakı ile birleştirmiş bir karaktere sahip olmasındandır diyebiliriz. Akif, hayatı boyunca, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, esarete, cehalete, tefrikaya (ayrılığa) karşı imanın, ahlakın, […]

Renkli Düşünceler

Peygamberimizin Her Hareketi Cevher Kıymetinde

Son peygamber Efendimiz Muhammed (aleyhivesselam) hayatı boyunca ashabına ve ümmetine örnek bir model oluşturdu. Gerek davranış biçimiyle gerekse sözleriyle asırlar geçse de hala toplumlara yön vermeye devam ediyor. Peygamber Efendimizin örnek davranışlarına baktığımızda; -Dinini sevdirmesi, […]

Renkli Düşünceler

Enerjimizi Tasarruflu Harcayalım

Bilindiği gibi, gün geçtikçe sanayileşen dünyamızda bol enerjiye ihtiyacımız var. Buna karşılık enerji kaynakları kısıtlı ve zor elde ediliyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde enerji çok daha kıymetli. Türkiye de gelişmekte olan ülkelerden biridir. Enerji kaynakları […]

Renkli Düşünceler

Değerlerimizi Kaybetmeden Değerler Eğitimi

Son zamanlarda “Değerler Eğitimi” seti kitap ve dergi türü yayıncılık yaygınlaşmaya başladı. Geçmiş zamanda böylesi bir hassasiyet var mıydı bilemiyorum. Ancak, öğretilebilir ve öğrenebilen bir olgu olarak anne ve babalar değerlerimizi bugünkü nesile öğretmek arzusuyla […]

Renkli Düşünceler

Hem Dünyevi Hem Uhrevi Sistem: Ahi Teşkilatı

Ticaretin temeli güvendir. Güvenilir olmak, dürüstlük ve ahlaktan geçer. Bu iki önemli unsur bu topraklar üzerinde yaşayan büyüklerimizin en büyük erdemlerinden biri olagelmiştir. Tarihte yaşayan büyüklerimiz ticarette dürüstlüğün en güzel örneğini bize göstermiş. Bu öyle […]

Renkli Düşünceler

Eğitim Şart

Bu ay, hem İlköğretim Haftası hem de Eylül ayının üçüncü haftasına denk gelen gün, Öğrenciler Günü olarak bilinir. Eğer eğitim takviminde bir değişiklik olmazsa, bu gün ve haftayı okullarımızda kutlamış olacağız. Okuma ve yazmanın önemini […]