İstanbul nasıl fethedildi? (2023/05)

istanbulun fethi

Tarih Dede anlatıyor:

Sevgili çocuklar; 1453 senesi Şubat ayında Sultan Mehmed dökülen topun İstanbul Önüne götürülmesini emretti. Top altmış manda ile çekiliyordu; topun kaymaması için iki tarafına ikişer yüz asker konmuştu; yolun bozuk kısmında ve köprü yapılacak yerlerde yolu düzletmek ve tahta köprü yapmak için önceden elli inşaat ustası ve iki yüz amele gönderilmişti. Nihayet top İstanbul’dan beş mil uzakta bir yere getirildi.

FETİH İÇİN HAZIRLIKLAR

Padişah bütün hazırlığını tamamladıktan sonra 23 Mart 1453‘de Edirne’den üzerine harekete geçti. Çanakkale boğazından geçecek olan Anadolu kuvvetlerini bekledi ve bu kuvvetleri de aldıktan sonra yürüyüşe devam etti. 1453 Nisanının beşinde İstanbul surları önüne geldi ve ertesi gün yani 6 Nisan Cuma günü şehrin etrafını sardı. Haliç’teki Ayvansaray mevkiinden Yaldızlı Kapı’ya kadar karadan bütün suru kuşattı. Bu kuşatmanın bir öncekinden farkı Osmanlı donanmasının da bulunmasıydı.

…TOPLAR SURLARI DÖVÜYOR

Sen Rumen (Topkapı) yakınına yerleştirilen büyük topun gürültüsü, surları dövmeye başladı. Bu top günde ancak yedi sekiz defa atılabiliyordu; toplar tunçtan olup uzun menzilliydi. Papazlar, halkın moralini yüksek tutmak için sarayda bulunan Meryem’in tasvirini sokaklarda dolaştırıyorlardı.

Kuşatmanın onuncu günü büyük toplar, bazı yerlerde gedik açtı.

İKİNCİ HÜCUM

Surlara karşı top ateşi devam ediyordu. Eğrikapı tarafına konmuş olan büyük toplardan birisi oradaki surun sağlam olmasından dolayı kaldırılarak Topkapı cephesine getirildi. Sultan Fatih, Mayısın altısında gece aniden Bayrampaşa deresi vadisindeki surlara ikinci bir saldırı gerçekleştirdi. Bu bir yoklamaydı.

12 MAYIS TAARRUZU

12 Mayıs’ta Vlaherna sarayı ile Edirnekapı arasındaki surlara yapıldı. O tarafta açılan bir gediğe yapılan taarruzda ilk hamlede kısmen başarılı olundu. Daha sonra ok, kurşun atışları ve büyük kulelerle surlara saldırısı devam etti.

İMPARATORA SON TEKLİF

Sultan Fatih, hücum saldırısı verme- den önce imparatora barış teklifi yaparak şehrin teslim edilmesini istiyordu. 23 veya 24 Mayısta İsfendiyaroğlu Kasım Bey’i elçi olarak imparatora gön- derdi ve aksi halde sonuçlarına katlana- cağına dair bir mektup gönderdi. İmpa- rator bu teklife kulak asmadı.

VE İSTANBUL FETHEDİLDİ

29 Mayıs Salı günü sabaha karşı hü- cum başladı. Sultan Fatih bizzat yeni- çerilerle birlikte cephedeydi. Bu arada Karaca Paşa emrindeki elli kadar as- ker, Konstantin’in emriyle açılmış olan Canbazhane kapısının açık bulunduğunu fark ederek içeri sızdı. Karaca Paşa suru ele geçirdikten sonra Osmanlı sancağını dikti.

Ve nihayet peş peşe gerçekleşen taarruzlarla 1125 senelik başkenti İstanbul (Konstantiniyye) 29 Mayıs 1453 Salı günü fethedildi. (Kaynak: Osmanlı Tarihi 1. Cilt. Ord.Prof. İsmail Hakkın Uzunçarşılı, s 467-493)

** *

II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul’u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu’na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih’ten sonra Fethin Babası anlamına gelen “Ebû’l-Feth”, daha sonraki dönemlerde ise “Çağ Açan Hükümdar” ve “Kayser-i Rûm” unvanları ile anıldı.

Allah ondan razı olsun.

Dergimize abone olmak için tıklayın!

işrak resfebe sel sembol şeair-i islam kat'ı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*