aziz sabur
GENEL

Ya Sabur! (2024/01)

Es-Sabur ne demek? Sabur, çok sabırlı demektir. Allah, günahkârları cezalandırma konusunda acele etmeyip lütfuyla bağışlayan ve erteleyendir. Günah işleyen insanlara tövbe etmeleri için mühlet tanır ve onları terbiye eder. Çünkü tövbe kapısı ölünceye kadar açık […]

işrak resfebe sel sembol şeair-i islam kat'ı
GENEL

er-Rahim (2023/12)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… Sevgili arkadaşlar! Bu ay “Rahim” isminin güzel anlamı sizlerle paylaşacağım. Rahim: Daima merhamet eden. İşinde çok merhametli olan anlamındadır. Rahim isminin Kur’an da geçtiği ayetler: “Ha-Mim! Muhteşem bir indiriliş […]

işrak resfebe sel sembol şeair-i islam kat'ı
GENEL

el-Mucip (2023/08)

el-Mucip: Duaları kabul eden. Dua kulluk makamlarının en önemlisidir. Duadan maksat bildirmek değil, kulluk göstermek; tevazu ve alçak gönüllülük arz ederek müracaatta bulunmaktır. İstenenin açıkça ifade edilmesi, duanın zaruretlerinden değildir. Zaman olur ki edep ve […]

işrak resfebe sel sembol şeair-i islam kat'ı
GENEL

el-Hafıd (2023/07)

El-Hafıd ne demek: “Dereceleri alçaltan” demektir. Sözlükte “aşağıya indirmek, alçaltmak, değerini azaltmak” anlamına gelen “Hafd” masdarından sıfat olup, “aşağıya indiren, alçaltan, değerini azaltan” demektir. Hafıd kavramı Kur’an-ı Kerim’de dört yerde geçmektedir. Bunların ikisinde Hz. Peygamberimize […]

hayy kaviyy gaffar cami ehl-i sünnet müheymin kelime-i şehadet eşref-i mahlukat bâsıt talim
GENEL

el-Bâsıt (2023/06)

El-Bâsıt: “Dilediğine bolluk veren”dir. “El Bâsıt” ismi Allah’ın 99 isminden yalnız bir tanesi olup her isminde olduğu gibi Allah’ın farklı bir özelliğini ve rahmetini ifade etmektedir. Allah lütufta bulunan, kudretli yaratıcıdır. Kullarına dostluk eder. Onlara […]

dikkat kâbıd
GENEL

el-Kâbıd (2023/05)

El-Kâbıd anlamı: “Dilediğine darlık veren” demektir. “Kabzeden, tutan, daraltan, sıkan, zorlaştıran” manalarına da gelmektedir. * Allah Kâbıd ismi ile bazen ihsanını kullarından kısar, rızkını daraltıp, muhtaç hale getirir. Rahat hayata alışmış olan ve ibadetlerinde gevşeklik […]

fettah güzel ramadan selam
GENEL

es-Selam (2023/04)

Kıymetli arkadaşlarım; bugün Allah’ın güzel isimlerinden “Es- Selam”ını öğrenelim. Es-Selam; Eksiklik, âcizlik, hastalık, ölüm ve benzeri şeylerden salim olan kullarına güven ve selamet veren… Selâm, esenlik, barış ve mutluluğun kaynağı anlamındadır. Hastalıktan, beladan, ayıptan ve […]

aziz sabur
GENEL

el-Aziz (2023/03)

El-Aziz; İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen demektir. Arapça kökenine baktığımızda “izzet” kökünden gelir. “Aziz” kelimesi “Allah dostu” manasına da gelir. El-Aziz ismi Allah’ın izzet sahibi ve yüceler yücesi olduğunu anlatır. Mağlup olmayan […]

hayy kaviyy gaffar cami ehl-i sünnet müheymin kelime-i şehadet eşref-i mahlukat bâsıt talim
GENEL

el-Aziz (2023/02)

El-Aziz: Yenilmeyen, yegâne galip… Aziz ne demek? Aziz; yenilmesi mümkün olmayan galip, dengi, benzeri bulunmayacak şekilde değerli ve şerefli; güçlü ve yenilmez demektir. Allah, yegâne güç ve kuvvet sahibi olan mutlak galiptir. O’nu aciz bırakacak […]

hayy kaviyy gaffar cami ehl-i sünnet müheymin kelime-i şehadet eşref-i mahlukat bâsıt talim
GENEL

el-Müheymin (2023/01)

El-Müheymin; her şeyi gören ve gözeten, her varlığın yaptıklarından ve durumlarından haberdar olan demektir. Kainattaki tüm işleri düzenleyen ve yöneten O’dur. Yarattığı kullarını koruyan ve gözeten anlamı da taşımakta olup, muhafaza eden ve her şeye […]