hayy
GENEL

el-Vasi

el-Vasi Anlamı: İlmi ve merhameti her şeyi kuşatan… Bu isim, Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde geçmektedir. Allah, Kur’an’da ‘göklerin ve yerin Rabbi’ olduğunu bizlere bildirir. Bütün genişliğe sahip olanın da Kendisi olduğunu söyler. Allah’ın mülkü geniştir. […]

işrak resfebe
GENEL

el-Kavi

Kavi anlamı: Her şeye gücü yeten. Kayıtsız şartsız her şeye kadir. Cenab-ı Hak buyuruyor: “… Doğrusu O, kuvvetlidir; azabı da pek çetindir.” (Mümin, 22) “Allah güçlüdür. O’nun cezası şiddetlidir” (Enfal, 52) Cenab-ı Hak kuvvetli ve […]

işrak resfebe
GENEL

el-Muid

El-Muid anlamı: Öldükten sonra tekrar dirilten. Cenab-ı Hak buyuruyor:”Başlangıçta insanları yaratan O’dur. Mahşerde de yaratacak O’dur. “Allah’ın rahmetinin eserlerine bir bak: Arzı, ölümünün ardından nasıl diriltiyor! Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye […]

aliyy
GENEL

el-Aliyy

EL-Aliyy anlamı: İzzet, şeref ve hükümdarlık bakımından en yüce. En üstün ve en yüksek. Kendisinden daha büyük olmayan, yüceler yücesi. Cenab-ı Hak buyuruyor: “O, yücedir, büyüktür.” (Bakara, 255) “Allah yücedir, büyüktür.” (Nisa, 34) “O, görüleni […]

GENEL

el-Hayy (2021/12)

  El-Hayy anlamı: Her zaman diri Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. “ (Furkan, 58) “Bütün yüzler, diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştü.” (Taha, 111) […]

fettah
GENEL

el-Fettah

Fettah’ın Anlamı: Hayır kapılarını açan, hüküm veren. Rabbim( c.c) buyuruyor ki: “De ki: “Rabbimiz (kıyamet günü) bizi bir arada toplayacak, sonra da hak ile aramızı ayıracaktır. O, (gerçek hükmünü vererek hak ile batılın arasını) açandır, […]

veli
GENEL

el-Veli

El-Veli anlamı: Yardımcı ve dost.   Mü’min kullarına dost olup yardım edendir. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah, iman edenlerin Veli’si’dir, Onları karanlıklardan nura çıkarır…” (Bakara, 257) “Allah, iman edenlerin Veli’si’dir; kâfirle- rin ise, velisi yoktur.” (Muhammed, […]

vacid
GENEL

el-Vacid

El-Vacid anlamı: İstediği an arzu ettiğini bulan Bu isim Kur’an’da zikredilmemiştir. Vâcid kelimesi, bulan, vücuda getiren, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan anlamına gelir. Yüce Allah istediği şeyi, istediği canlıyı istediği zaman bulur, hükmünü infaz eder. Bir […]

hakk
GENEL

el-Hakk

HAKK’ın anlamı: Varlığı değişmeden duran. Ahirette hakkı batıldan ayıran, hak sahiplerine haklarını zalimlerden alıveren. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Hak geldi; bâtıl yok oldu.” (İsra, 81) Kur’an-ı Kerim’de kelime ve türevleri olarak 285 ayette geçer. İslam nazarında […]

GENEL

1 dakikada el-Mübdi ismini öğrenin!

Mubdi anlamı: Maddesiz ve örneksiz yaratıcı, yoktan yaratıp var eden. Cenab-ı Hak buyuruyor: “Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır.” (Buruc, 13) “Yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O’dur; bu O’na göre […]