hayy kaviyy gaffar cami ehl-i sünnet müheymin
GENEL

el-Müheymin (2023/01)

El-Müheymin; her şeyi gören ve gözeten, her varlığın yaptıklarından ve durumlarından haberdar olan demektir. Kainattaki tüm işleri düzenleyen ve yöneten O’dur. Yarattığı kullarını koruyan ve gözeten anlamı da taşımakta olup, muhafaza eden ve her şeye […]

işrak resfebe sel sembol şeair-i islam kat'ı
GENEL

el-Ganiyy (2022/12)

El-Ganiyy ne demek? “İhtiyaç duymayan, muhtaç olmayan ve her şey O’na muhtaç olan.” Gani, Arapça kökenli “gına” sözcüğünden türetilmiştir. Gına, hem zengin hem de kimseye muhtaç olmamak anlamına da gelir. Allah’ın hiçbir şeye ve hiç […]

işrak resfebe sel sembol şeair-i islam kat'ı
GENEL

el-Mütekebbir

Büyük, ulu ve yüce demektir. “Kiber” kökünün “tefe’ul” kalıbından türeyen Mütekebbir, “büyük, ulu” anlamına gelir. Bazı alimler, Allah’ın bu isminin “Zatının ve sıfatlarının mahiyeti bilinemeyecek kadar ulu” anlamına geldiğini ifade eder. Allah, izzet, şeref ve […]

hayy kaviyy gaffar cami ehl-i sünnet müheymin
GENEL

el-Cami

El-Cami ne demek? Arapça’da “Toplamak, bir araya getirmek” anlamındaki “cem” kökünden sıfat olan ve sözlükte “Toplayan, bir araya getiren, buluşturup birleştiren” anlamına gelir. Gerek ayet-i kerimelerde gerekse ilgili hadislerde daha çok Allah’ın kıyamet günündeki “cem” […]

hayy kaviyy gaffar cami ehl-i sünnet müheymin
GENEL

el-Mü’min

el-Mü’min Anlamı: Güven veren, sözüne güvenilen demektir. İnananları korku ve endişeden güvende kılan; müminlerin iman ve samimiyetini tasdik eden demektir. Ayrıca peygamberlerin doğruluğunu ispatlayan, kendisine sığınanları koruyan, emniyetle rahatlandıran anlam da içerir. Allah buyuruyor ki; […]

hayy kaviyy gaffar cami ehl-i sünnet müheymin
GENEL

el-Vasi

el-Vasi Anlamı: İlmi ve merhameti her şeyi kuşatan… Bu isim, Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde geçmektedir. Allah, Kur’an’da ‘göklerin ve yerin Rabbi’ olduğunu bizlere bildirir. Bütün genişliğe sahip olanın da Kendisi olduğunu söyler. Allah’ın mülkü geniştir. […]

işrak resfebe sel sembol şeair-i islam kat'ı
GENEL

el-Kavi

Kavi anlamı: Her şeye gücü yeten. Kayıtsız şartsız her şeye kadir. Cenab-ı Hak buyuruyor: “… Doğrusu O, kuvvetlidir; azabı da pek çetindir.” (Mümin, 22) “Allah güçlüdür. O’nun cezası şiddetlidir” (Enfal, 52) Cenab-ı Hak kuvvetli ve […]

işrak resfebe sel sembol şeair-i islam kat'ı
GENEL

el-Muid

El-Muid anlamı: Öldükten sonra tekrar dirilten. Cenab-ı Hak buyuruyor:”Başlangıçta insanları yaratan O’dur. Mahşerde de yaratacak O’dur. “Allah’ın rahmetinin eserlerine bir bak: Arzı, ölümünün ardından nasıl diriltiyor! Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye […]

aliyy
GENEL

el-Aliyy

EL-Aliyy anlamı: İzzet, şeref ve hükümdarlık bakımından en yüce. En üstün ve en yüksek. Kendisinden daha büyük olmayan, yüceler yücesi. Cenab-ı Hak buyuruyor: “O, yücedir, büyüktür.” (Bakara, 255) “Allah yücedir, büyüktür.” (Nisa, 34) “O, görüleni […]

GENEL

el-Hayy (2021/12)

  El-Hayy anlamı: Her zaman diri Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. “ (Furkan, 58) “Bütün yüzler, diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştü.” (Taha, 111) […]