dikkat kâbıd
GENEL

el-Kâbıd (2023/05)

El-Kâbıd anlamı: “Dilediğine darlık veren” demektir. “Kabzeden, tutan, daraltan, sıkan, zorlaştıran” manalarına da gelmektedir. * Allah Kâbıd ismi ile bazen ihsanını kullarından kısar, rızkını daraltıp, muhtaç hale getirir. Rahat hayata alışmış olan ve ibadetlerinde gevşeklik […]

fettah güzel ramadan selam
GENEL

es-Selam (2023/04)

Kıymetli arkadaşlarım; bugün Allah’ın güzel isimlerinden “Es- Selam”ını öğrenelim. Es-Selam; Eksiklik, âcizlik, hastalık, ölüm ve benzeri şeylerden salim olan kullarına güven ve selamet veren… Selâm, esenlik, barış ve mutluluğun kaynağı anlamındadır. Hastalıktan, beladan, ayıptan ve […]

aziz
GENEL

el-Aziz (2023/03)

El-Aziz; İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen demektir. Arapça kökenine baktığımızda “izzet” kökünden gelir. “Aziz” kelimesi “Allah dostu” manasına da gelir. El-Aziz ismi Allah’ın izzet sahibi ve yüceler yücesi olduğunu anlatır. Mağlup olmayan […]

hayy kaviyy gaffar cami ehl-i sünnet müheymin kelime-i şehadet eşref-i mahlukat
GENEL

el-Aziz (2023/02)

El-Aziz: Yenilmeyen, yegâne galip… Aziz ne demek? Aziz; yenilmesi mümkün olmayan galip, dengi, benzeri bulunmayacak şekilde değerli ve şerefli; güçlü ve yenilmez demektir. Allah, yegâne güç ve kuvvet sahibi olan mutlak galiptir. O’nu aciz bırakacak […]

hayy kaviyy gaffar cami ehl-i sünnet müheymin kelime-i şehadet eşref-i mahlukat
GENEL

el-Müheymin (2023/01)

El-Müheymin; her şeyi gören ve gözeten, her varlığın yaptıklarından ve durumlarından haberdar olan demektir. Kainattaki tüm işleri düzenleyen ve yöneten O’dur. Yarattığı kullarını koruyan ve gözeten anlamı da taşımakta olup, muhafaza eden ve her şeye […]

işrak resfebe sel sembol şeair-i islam kat'ı
GENEL

el-Ganiyy (2022/12)

El-Ganiyy ne demek? “İhtiyaç duymayan, muhtaç olmayan ve her şey O’na muhtaç olan.” Gani, Arapça kökenli “gına” sözcüğünden türetilmiştir. Gına, hem zengin hem de kimseye muhtaç olmamak anlamına da gelir. Allah’ın hiçbir şeye ve hiç […]

işrak resfebe sel sembol şeair-i islam kat'ı
GENEL

el-Mütekebbir

Büyük, ulu ve yüce demektir. “Kiber” kökünün “tefe’ul” kalıbından türeyen Mütekebbir, “büyük, ulu” anlamına gelir. Bazı alimler, Allah’ın bu isminin “Zatının ve sıfatlarının mahiyeti bilinemeyecek kadar ulu” anlamına geldiğini ifade eder. Allah, izzet, şeref ve […]

hayy kaviyy gaffar cami ehl-i sünnet müheymin kelime-i şehadet eşref-i mahlukat
GENEL

el-Cami

El-Cami ne demek? Arapça’da “Toplamak, bir araya getirmek” anlamındaki “cem” kökünden sıfat olan ve sözlükte “Toplayan, bir araya getiren, buluşturup birleştiren” anlamına gelir. Gerek ayet-i kerimelerde gerekse ilgili hadislerde daha çok Allah’ın kıyamet günündeki “cem” […]

hayy kaviyy gaffar cami ehl-i sünnet müheymin kelime-i şehadet eşref-i mahlukat
GENEL

el-Mü’min

el-Mü’min Anlamı: Güven veren, sözüne güvenilen demektir. İnananları korku ve endişeden güvende kılan; müminlerin iman ve samimiyetini tasdik eden demektir. Ayrıca peygamberlerin doğruluğunu ispatlayan, kendisine sığınanları koruyan, emniyetle rahatlandıran anlam da içerir. Allah buyuruyor ki; […]

hayy kaviyy gaffar cami ehl-i sünnet müheymin kelime-i şehadet eşref-i mahlukat
GENEL

el-Vasi

el-Vasi Anlamı: İlmi ve merhameti her şeyi kuşatan… Bu isim, Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde geçmektedir. Allah, Kur’an’da ‘göklerin ve yerin Rabbi’ olduğunu bizlere bildirir. Bütün genişliğe sahip olanın da Kendisi olduğunu söyler. Allah’ın mülkü geniştir. […]