işrak resfebe sel sembol şeair-i islam kat'ı
GENEL

İttiba ne demektir? (2024/01)

İttiba: Tabi olma, uyma, ardısıra gitme. Tabi olma, uyma. Tabi olma, bağlanma, uyma Uyma, izleme (Arapça) *** Risale-i Nur’da bu kelime şöyle geçer: “Evet, Sünnet-i Seniyyeye ittibâ, mutlaka gayet kıymettardır. Hususan bid’aların istilası zamanında Sünnet-i […]

işrak resfebe sel sembol şeair-i islam kat'ı
GENEL

Rızık ne demek? (2023/10)

“Yiyecek vermek, rızıklanmak” anlamındaki “rezk” kökünden türemiştir. Dahası faydalanacak her şey; yağmur, bağış, pay, nasip gibi manalara da gelir. Terim olarak Allah’ın canlılara yeme içme ve başka hususlarda yararlanmak üzere verdiği her şeyi ifade eder. […]

işrak resfebe sel sembol şeair-i islam kat'ı
GENEL

Abdala malum olur

ABDAL: Eskiden bazı gezgin dervişlere verilen ad. Başka ifadeleri de çağrıştıran kelimelere bakalım: -Gezgin, derviş. -Kıyafeti perişan ve dilenci kılıklı kişi. -Anadolu’da yaşamış olan bazı oymaklara verilen isim. Ve; -Tasavvufta manevî olarak üst bir derece. […]

işrak resfebe sel sembol şeair-i islam kat'ı
GENEL

Muhkem nedir? (2022/07)

Muhkem: “Sağlam kılınmış, dış etkilere ve bozulmalara karşı korunmuş” demektir.” Muhkem kelimesi tefsir ve hadis ilimlerindeki anlamı hakkında farklı görüşle bulunmakla birlikte genel kabule göre başka bir ihtimal taşımayan açık manalı ayet ve hadisleri ifade […]

işrak resfebe sel sembol şeair-i islam kat'ı
GENEL

İnfak nedir?

Sevgili arkadaşlar, bu sayımızda yepyeni bir sayfa açıyoruz; Kelime Dağarcığı. Kelimeler gelecek kuşaklar için birer köprüdür. Bazı kelimeler var ki, unutmuş veya unutturulmuştur. Biz istedik ki, bu sayfamızda unuttuğumuz kelimeler veya kavramları hatırlamaya çalışalım ve […]