Kelime-i Şehadet nedir? (2023/04)

hayy kaviyy gaffar cami ehl-i sünnet müheymin kelime-i şehadet

Kelime-i Şehadet (Kelimet’ş-şehâde) İslam dininin beş temel esasından biridir.

Yani, “Tanıklık etme ifadesi” demektir. Dini bir terim olarak, “Allah’tan başka ilah bulunmadığına ve Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna gönülden inanır, sözle de ifade ederim” anlamına gelen, “Eşhedü en lâ ilâhe ilalllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh” cümlesinin yerine kullanılır.

*

Bazı kaynaklarda “kelimeteyi’ş-şehâde” olarak yer alan bu sözün birinci kısmı “Zât, sıfat ve fiilleriyle bir olan Allah”a, ikinci kısmı Hz. Muhammed (a.s.m.)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna, Allah’tan emir ve haberler getirdiğine tanıklığı ifade etmektedir.

*

Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nur adlı eserinde, şöyle yazmıştır:

“Kelime-i Şehadetin iki kelamı birbirine şahittir. Birincisi ikincisine burhan-ı limmîdir (yani: eseri meydana getirenden esere olan delil. Örnek; duman ateşe delildir); ikincisi birincisine burhan-ı innîdir (yani: eserden eserin sahibine ulaştıran delil.).” (Hakikat Çekirdekleri)

Dergimize abone olmak için tıklayın!

işrak resfebe sel sembol şeair-i islam kat'ı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*