Camiler: Kabe-i Muazzama’nın Şubeleri (2022/10)

camiler

İLK MESCİD

Hazreti Peygamber Efendimiz ilk mescidin inşasında bizzat çalıştı. Bu yüzden Kuba Mescidi, İslam tarihinde inşa edilen ilk mescit unvanına sahiptir. Hicret gibi mühim bir olay esnasında bina edildiği için önemli bir yere sahiptir.

Kur’an-ı Kerim’de; “…(Medine’ye hicretin) ilk gününden takva üzerine kurulan Mescit…” (et-Tevbe,108) şeklinde zikredilmiştir.

Küba Mescidi, Hazreti Osman ve Ömer bin Abdülaziz tarafından genişletilmiş daha sonra birçok kez tamirat görüp yenilenmiştir.

Hatta Kuba Mescidi Padişah 2. Mahmut tarafından imar edilerek tek minareli ve düz tavanlı mescid olarak tarihteki yerini almıştır.

İLK MİNARELİ CAMİ

Bugünkü tarzda yapılan camiler ise Emeviler döneminde yapılmaya başlanmıştır. Dünyada ilk minare ise Hz. Muaviye zamanında Mısır Valisi olan Müslime tarafından Amr Camii’ne yapılmıştır.

Ülkemizde yapılan ilk cami ise Antakya sınırında bulunan Habib-i Nec- car Camii’dir.

CAMİ NE DEMEK?

Cami; dinimizde ibadet mekânı demektir. Genellikle minaresiz küçük camilere veya bazı kurum ve kuru- luşlarda ibadet için için ayrılmış ufak mekânlara ise mescit denir. Kur’an’da ibadethane adı olarak “cami” terimi geçmez, ancak “secde yapılan yer” anlamındaki mescit kavramı kullanılır.

Camiler, insanların ortak bir yerde buluştuğu, kardeşlik duygularının, hoşgörü anlayışının harmanlandığı mabetlerdir.

Bu mekânlar çok özel bir huzur ve haz kaynağıdır. Camiler bir ibadet yeri olmakla birlikte toplumumuzu birleştirici özelliği ile insanın maneviyatını güçlendiren ve moral veren yerlerdir.

HERKESİN EŞİTLENDİĞİ YER

Zengin-fakir, amir-memur, yaşlı-genç herkesi bünyesinde toplayan, aynı safta omuz omuza hep birlikte aynı Allah’a ibadet ettiğimiz camilerimiz hepimizin toplanma yeri olarak kabul gördüğü yerlerdir.

Elbette bu yerlerde görev ifa eden din görevlilerimizi hayırla anmayı unutmamalıyız. Toplum olarak birbirimize sıkıca bağlanmanın, kenetlenmenin en önemli kaynağı olan camilerimizde hizmet veren din görevlilerimiz; aydınlatıcı, bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda bizi aydınlatırken, sosyal meselelere de çözüm arayarak önemli bir görevi yerine getiriyorlar.

Ne diyor şairimiz Mehmet Akif;

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin demeli

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli!

** *

Rabbim, minarelerimizden yükselen yüce daveti ve ibadetlerimizin nurunu ülkemizin üzerinden eksik etmesin.

Dergimize abone olmak için tıklayın!

işrak resfebe sel sembol

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*