Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri Türbesi

Dünyanın ve güzel ülkemizin dört bir yanında, üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen adını hep iyilik, cömertlik ve hayırla andığımız manevi büyüklerimiz vardır. Onları sevgi ile hatırlıyor, anıyor ve arkalarından dua ediyorsak bu yaşadıkları güzel hayatın sonucudur. Türbesi Beşiktaş’ta bulunan Yahya Efendi hazretleri de o büyüklerden biri. Öyle güzel bir hayat yaşamış ki, vefatının üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen ziyaret ediyor ve hayır dualar gönderiyoruz. Peki, kimdir Beşiktaşlı Yahya Efendi hazretleri?

Beşiktaşlı Yahya Efendi hazretleri 1495 yılında Trabzon’da dünyaya gelmiş. Babası Ömer Efendi Trabzon kadısı olarak görev yapıyormuş. Kadı ne demek? Kadı Osmanlı Devleti’nde yargı işlerine bakan görevliye verilen unvan. Halk arasında yaşanan bir takım anlaşmazlıkların çözülmesini sağlayan güvenilir kişi. Yani bir yargıç. Annesi ise Trabzonlu Afife Hatun. O zamanlar Yavuz Sultan Selim Han da Trabzon valisi imiş. Yahya Efendi ile aynı hafta içinde onun da bir oğlu olmuş. Adını Şehzade Süleyman koymuşlar. Şehzade Süleyman’ın annesi ise Hafsa Sultan. Küçük Yahya’nın annesi Afife Hatun minik şehzadeye süt vermiş ve böylece süt kardeş olmuşlar.

Küçük Yahya ilk derslerini babası Ömer Efendi’den almış. Sonra da Trabzon’un en ünlü müderrislerinden(öğretmenlerinden) riyazat(takva) dersleri aldı. İlim ve ibadet ile meşgul oldu. Ayrıca hendese(geometri), tıp, hikmet ve fizik gibi ilimlerde uzmanlık derecesinde idi. Bütün bu ilimleri öğrendikten sonra İstanbul’a gelmeye karar verdi. Bu sırada 30 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanlarının en değerli büyüklerinden olan Zenbilli Ali Efendi’den ders almış. Hocası iki yıl sonra vefat edince yerine Canbaziye Medresi’ne müderris olmuş. Çeşitli medreselerde hocalık yaptıktan sonra emekli olmuş.

Beşiktaş’ta satın aldığı deniz kenarındaki bahçesine bir ev ve bir mescid yaptırmış. Sonra medreseler, hamam, orada kalanlar için odalar ve yol üzerinde hayır için çok güzel bir çeşme yaptırmış. Yahya Efendi hazretleri çok iyi matematik ve geometri bilir, inşaat işinden de çok iyi anlarmış. Tüm bu yaptığı binalarda bizzat kendisi çalışmış. Dini ilimleri çok iyi bildiği için devlet erkânından halka, uzak ülkelerden papazlara kadar herkes ona fikir danışırmış. Sütkardeşi olan Kanuni Sultan Süleyman sık sık ziyaretine gelir ve ondan fikir alırmış. Çok cömert yani vermeyi, ikram etmeyi çok seven biriymiş. Ziyaretine gelenlere çok ikramlarda bulunur, çok iyilik ve yardım edermiş. Dua ettiği hastalar Allah’ın izniyle şifa bulurmuş. Kendisine çeşitli yerlerden adak ve hediye olarak gelen malları dağıtır, ikram edermiş. İnsanların faydasına olacak binalar inşa edermiş. Mescitler, medreseler, tıp mektebi, hamam gibi… Hakkı söyleme konusunda çok hassasmış. Padişah bile olsa doğruyu söylemekten çekinmezmiş.

Kendisiyle ilgili anlatılan çok kerametler var arkadaşlar. Keramet: Allah’ın sevdiği kullarına ihsan ettiği sıra dışı hallere deniyor.

Kanuni Sultan Süleyman kayıkla Boğaz’da gezmeye çıkmış. Ortaköy hizasına gelince kıyıya yanaşıp Yahya Efendi’yi çağırtmış. Yahya Efendi ve bir ahbabı gelip kayığa binmişler. Yahya Efendi’nin arkadaşı sürekli Kanuni Sultan Süleyman’ın parmağında bulunan yüzüğe bakıyormuş. Padişah yüzüğü çıkarıp,

-Buyurun, daha yakından bakın, deyip yüzüğü ona vermiş. O zat da evirip çevirip denize atmış. Yahya Efendi hariç herkes hayret etmiş. Bir müddet sonra o zat inmek istediğini bildirmiş. Kayık kıyıya yanaşınca da denizden bir avuç su alıp Sultan’a uzatmış. İçinde az önce denize attığı yüzük bulunuyormuş. Kayıktakiler yine hayret etmişler. Padişah elini uzatıp yüzüğü alınca o zat birden kayboluvermiş. Kanuni Sultan Süleyman,

– Ağabey neler oluyor, diye sormuş hayretle.

– O gördüğünüz Hızır aleyhisselamdı, demiş Yahya Efendi Hazretleri. Bunun üzerine Padişah,

– O halde bizi niye tanıştırmadınız, deyince,

– O kendini tanıttı. Ama siz tanımakta geç kaldınız, buyurmuş.

Bu ve bunun gibi daha pek çok kerameti olan Beşiktaşlı Yahya Efendi hazretlerini ziyaret etmek, orada hayır dualarda bulunmak, onun hürmetine Allah’ın dualarımızı kabul etmesini istemek güzeldir. Türbeleri ziyaret ederken abdestli olmak, kılık kıyafetimize dikkat etmek de önemlidir.

1 Comment

1 Trackback / Pingback

  1. Yahya Efendi Türbesi | tr.wikipedia.org - iOturumGiriş

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*