Arif'in Dünyası

Ay ve Yıldızların Altında

Yıldızları seyrediyordu Arif. Köyde ışık kirliliğinden uzak, berrak bir gökyüzü vardı. Şehir hayatında bulamadığı bir manzara idi bu. Allah gökyüzünü nasıl da süslemişti. O an incecik bir hilâl şeklindeki Ay ilişti gözüne. Allah onu da […]

Arif'in Dünyası

Allah Temiz Olanları Sever

Dinimizin ilk emri olan “Oku!” emrinden sonra temizlikle ilgili bir emir gelmişti. Cenab-ı Hak, Müddessir Suresi’nin ilk beş ayetinde Peygamber Efendimize (asm) şöyle sesleni- yordu: “Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar. Rabbini yücelt. Elbiseni temiz […]

Arif'in Dünyası

Okulun İlk Günü

Her Eylül ayı geldiğinde Arif biraz üzülürdü. Yine öyle oldu. Bir burukluk vardı içinde. Ama bu üzüntü, sonbaharda yaprakların dökülmesinden falan değildi. Çünkü dalından düşen her yaprak, ilkbaharda yeniden dirilecekti inşallah. Toprağa karışmak, yağmurda ıslanmak, […]

Arif'in Dünyası

Her uyanış, yeni bir diriliş!

Arif son zamanlarda babasının dilinden, bir duayı sıkça duyar olmuştu. Babası her sabah şöyle mırıldanıyordu: “Allahümme bike asbahnâ ve bike emseynâ ve bike nahyâ ve bike nemût ve ileyke’n-nüşûr.” O sabah Arif, merakla babasına sordu: […]