Aylar: Temmuz 2017

Bulmaca
Eden Bulur
Genç Yazar Çizerler
Sevimli Dostlar
Ilgaz Anadolu’nun Sen Yüce Bir Dağısın
Ilgaz Anadolu’nun Sen Yüce Bir Dağısın

Haydi Topar! Gidiyoruz. Nereye mi?

Hani şu türkülerimizde; Ilgaz Anadolu’nun sen yüce bir dağısın diyor ya.. İşte oraya! Balonla seyahate çıkıyoruz şimdi.

Hoop. İşte balonumuza atladık ve doğruca yaz mevsiminde bile çok serin olan Ilgaz’ın engin dağlarına doğru yolculuk yapmaya…

Vaay! Burası muhteşem görünüyor Topar. Baksana şu dağların üstüne. Bazı yerlerde hala kar var. Temmuz sıcağında bile burada kışlık elbiselerle oturanlar var. Bak, şu Kırkpınar yaylasının evlerine, hala bacası tüten evler var.

CLİMATA’DAN KOÇHİSAR-I BALA’YA

İşte adını en eski adı ile bilinen Climata, daha sonraları Kimistene olarak bilien bir yerleşim bölgesi olan Ilgaz dağları… Anadolu’nun Türkleşmesi ile birlikte Osmanlı döneminde Koçhisar Bala olarak isimlendirilmiş buraları.

Hemen not defterimi çıkarayım bu detay benim için önemli.

Hmm. Tablet bilgisayarıma baktığımda buraları için önemli dipnotlar var.

Ilgaz’a ait Osmanlı kayıtları 1854 yıllarına rastlar. İlçe adı salnamelerde Koçhisar veya Koçhisar-ı Bala olarak kaydedilmiş. Bu yıllarda ilçe merkezi Bucura Köyü’ymüş. .Bucura Köyünün büyük bir yangın geçirmesi sonucu ilçe merkezi Belören bucağına nakledilmiş. 19.yy ikinci yarısında Çankırı’ya bağlı olan ilçe daha sonraları Kastamonu’ya bağlanmış… Osmanlı yerel yönetiminde Çankırı’ya bağlı bir kadılık ve 1284 H. teşkilatı ile Mecidiye adını alarak ilçe olmuş, 1922 yılında Ilgaz adını almış ve 1929 yılında Çankırı’ya bağlanmış…

 

KAHRAMANLAR BELDESİ: ILGAZ

İnebolu’dan Ankara’ya cephane taşınan yolun üzerinde bulunan Ilgaz 1920’lerde bir nahiye merkezi idi. Cephane naklinde Çerkeş, Kurşunlu, Ilgaz, Kastamonu ve İnebolu birlikte çalışmışlar ve görevlerini birlikte başarmışlardır. Her yörede olduğu gibi Ilgaz’da da daha canla başla çalışanlar çıkmış ve daima minnetle anılmışlardır.

İşte bunlardan birkaçı: Halil Ağa… Ilgaz’ın Kale köyünden.. Eksikli Salih. Ilgaz’ın Eksik köyünden. Şakir ağa.. Kızılsın köyünden. Arif Sağlam, Kuyupınar köyünden. Ümmihan Nine… Ki, erkekler cephde savaşırkan, Ümmihan Nine durur mu? İstiklal savaşında pek çok yararlar göstermiş ve madalya almış. Ümmihan Nine’de Kızılsın köyünden.

 

TARİHİ YERLER

Tarihi İndağa mağaraları var burada. Devrez çayı kıyısanda Ilgaz’a 5 km uzaklıkta… Kurmalar Köyü, Ilgaz’ın ilçe merkezine 15 km. uzaklıkta… Cendere köyü sınırları içinde bakır çağır ait çanak çömlek bulunduğunu biliyor musunuz? Ki burada define arayacıların da çok olduğunu belirtelim hemen.

Dahası, Ilgaz hamamı ilçe merkezinin tam ortasındadır. Üzeri kubbeli iki yanı kemerli… Kuru köprü, Pazar Çayı, Kayı Köyü camii… Yani anlayacağınız Ilgaz tam bir tarih beldesi.

 

ILGAZ ANADOLU’NUN…

Ne dersin Topar, eve geri dönüş sırasında Ilgaz türküsünü birlikte söyleyelim mi:

Ilgaz Anadolu’nun

Sen yüce bir dağısın

Baharda yer yüzünde

O cennetin bağısın

*

Yalçın kayalıklar

Göklere yükseliyor

Senin dumanlı başın

Bulutları deliyor.

*

Yükseklerden akıyor

Ne güzel berrak sular

Eteklerinde otlar

Sürülerle kuzular.

Tatil Testi
Tatil Testi

1 ) Cuma günleri, minarelerden ezana benzer okunan şey nedir?

a) İlahi  b) Marş    c) Sela (sala)

 

2) Köydeki  dedelerin toplam 20 bacak sayısında ineği var. Kurban Bayramında 3 ineği satıldı. Kalanların bacak sayısı kaç olur?

a) 2  b) 4    c) 8

 

3) Aşağıdaki eşleştirmelerde hangisi yanlıştır?

a) Kış mevsimi- kayak   b) Ağustos ayı-yüzme    c) Şubat ayı-yüzme

 

4) Ticaretle uğraşan bir babaya, aşağıdaki esmalardan en çok hangisi yansır (tecelli eder)?

a) Rezzakb)Adl    c) Cemil

 

5) Annen sana bir düzine, babanda iki deste kalem hediye almış. Toplam kaç kalemin oldu?

a) 12  b) 22    c)32

 

6) “Danışan dağı aşmış danışmayan yolu ……..” Atasözünü en doğru şekilde hangi kelime tamamlar?

a) Sapar   b) Şaşmış  c) Kaybolmuş

 

7) Ailemizde, mahallemizde, ülkemizde hatta tüm dünyada barış içinde yaşamamız için gerekli olan en güçlü duygu hangisidir?

a) Cömertlikb) Hoşgörü      c) Öfke

 

8)Bir gayri Müslim kişi, Müslüman olmaya niyet ettikten sonra ilk olarak ne söylemesi lazımdır?

a) Bismillah   b) Lailaheillallah  c) Allahuekber

 

9) Günah olduğu için makyaj yapmayan sayıya ne denir? 🙂

a) Çift sayıb) Doğal sayı   c) Asal sayı

 

10) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (asm) en yakın arkadaşı, sadık dostu kim idi?

a) Hz. Ali   b) Enes  c) Ebu Bekir

 

11)“Yuvarlanan taş yosun tutmaz” Atasözü bize ne anlatmak ister?

a) Sürekli iş değiştiren kişi düzgün iş edinemez.

b) Taşın yosun tutması kötüdür.

c) Çok hareket eden mutlaka düşer.

 

12) İkinin iki katıyla, sekizin yarısı kaç eder?

a)4   b)8   c)16

13) Aşağıdakilerden hangisinin krokisi çizilemez?

a) Mahallemizin  b) Odamızın  c) Vücudumuzun

 

14)“Çocuk bulunmayan evde …….. yoktur.” Hadisinin noktalı yerinde ne vardır?

a) Kısmet b) Bereket     c) Para

 

15) “Kötü alışkanlıklarla mücadele etme” aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin konusudur?

a) Kızılay b) Yeşilay   c) Hastane

 

16)Trafik kurallarını hatırlayarak cevap verirsek, hangi ışık yayalar için değildir?

a) Sarı b) Kırmızı   c) Yeşil

 

17) Aşağıdaki davranışlardan hangisi teknolojiden faydalanarak öğrenmemizi sağlar?

a) Bilgisayardan test çözmek.

b) TV den dizi izlemek.

c) Hesap makinesi kullanmak.

 

18) Şıklardan hangi ifade yanlıştır?

a) Herkes sevdiği mesleği yapabilir.

b) Herkes birbirine saygı duymak zorundadır.

c) Herkes aynı düşünmek zorundadır.

 

19) Romen rakamlarından çarpı, hangi sayıyı ifade eder?

a) 5   b) 9   c) 10

 

20) Kur’ân-ı Kerim okumayı bitirince daima hangi cümleyi söyleriz?

a) Bitti b) Âmin c) Sadekallahülazim

Bizim Can
Kıvırcık’ın not defteri
Kıvırcık’ın not defteri

 Sevgili arkadaşlarım;

Umarım verdiğim notlar sizin için faydalı oluyor. Temmuz ayının belirli günleri araştırdım ve karşıma çıkan sonuçları sizinle paylaşıyorum.  Bir göz atın derim!

 

Kabotaj  ve Deniz Bayramı  (1 Temmuz)

 Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz’da kutlanan bayram. Kabotaj bir devletin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkıdır. Türkiye’de, Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz (1926) günü Kabotaj bayramı olarak kutlanır.

Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı, Lozan Barış Antlaşması’yla 1923 yılında kaldırıldı. 20 Nisan 1926 tarihinde de kabul edildi. Kabotaj Kanunu

Tümünü oku (yeni pencerede açılır)

1 Temmuz 1926′da yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre, akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularda ve kara sular içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.

Dünya Nüfus Günü (11 Temmuz)

 1987’den bu yana her yıl 11 Temmuz tarihinde kutlanmaktadır. Bir ülkedeki nüfusun sosyal, demografik ve ekonomik niteliklerine ilişkin bilgi derlemesini sağlayan nüfus kayıtlarından elde edilen istatistikler, toplumun ihtiyaçlarını karşılama ve hayatlarını daha iyi hale getirmeye yönelik politika ve planların oluşturulmasında en önemli unsurdur. Nüfus dinamiklerini oluşturan yaş dağılımı, doğurganlık ve ölüm oranları, göç rakamları gibi verilerin; insani, sosyal ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkileri tartışılmazdır.

 

Uluslar Arası Nasreddin Hoca Şenlikleri (1-7 Temmuz)

  1959 yılında başlatılan “Nasreddin Hoca Şenliği”, yakın tarihimizin bu anlamda atılan en önemli adımı ve ülkemizin en eski festivallerinden birisi. Akşehir, 5-10 Temmuz tarihleri arasında dünyanın pek çok ülkesinden bilim, sanat ve edebiyat insanlarına kucak açarak, farklı kültürel zenginlikleri mizahla buluşturuyor; 50 yıldır gerek ülkemizde, gerekse yurt dışında geniş yankılar uyandırıyor.

Nasreddin Hoca Şenliği, 6 gün boyunca gece-gündüz kültür ve sanatla halkı kaynaştıran, aynı zamanda enerji ve heyecan dolu, popüler nitelikleri olan bir festivaldir. Sanatçıların çağdaş ve klasik, ulusal ve yabancı şaşırtıcı ürünleriyle karşılaşmak; fotoğraftan resme, filmden karikatüre, edebiyattan müziğe kadar giden bir çeşitliliği yaşamak hafızalarda unutulmaz izler bırakıyor.

 

Padişahın Selamı
Hangi balık olmak isterdin?