Gün :4 Mayıs 2017

Dünyada, kendisine iyilik yapılmaya en lâyık varlık